Rakamlarla Sosyal MedyaYönetiminin Önemi

Sosyal medya günümüz dünyasının en etkin iletişim araçlarından birisidir.

Bu ya da buna benzer cümleleri neredeyse her gün duyuyoruz. Peki markalar için etkin bir iletişim kanalı olan sosyal medyanın doğru ve stratejik yönetiminin neden bu kadar önemli olduğunu gerçekten biliyor muyuz?

Ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının sayısı 2016 itibariyle 46.3 milyondur. Bu kişilerin sosyal platformlarda geçirdikleri zaman ise günde ortalama 3 saattir. Matematiksel olarak oranlarla konuşacak olursak, ülke nüfusumuzun %60’ı en az bir sosyal platforma üyedir ve günlerinin 8’de 1’ini sosyal medya platformlarında geçirmektedir. Bir kişinin ortalama 8 saat uyuduğunu varsayarsak bu kişi uyumadan geçirdiği zamanın yaklaşık 5’te birini sosyal medya platformlarında harcamaktadır.

2016 itibariyle dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılan 52 sosyal medya platformu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu platformlar arasında ülkemizde en çok tercih edilenler Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn’dir.

Türkiye’de:

42 milyondan fazla kayıtlı Facebook kullanıcısı vardır.
Instagram hesabı bulunan kişilerin yarısı bir markayı takip etmekte, %75’i bir Instagram içeriğinden ilham alarak harekete geçmektedir.
12 milyon kayıtlı Twitter kullanıcısının yarısı üniversite mezunudur.
İşveren ile iş ve staj arayanların buluştuğu profesyonel bir platform olan LinkedIn’de 6 milyon kullanıcı vardır.
Yukarıda belirttiğimiz rakamlar bizlere ülkemizde sosyal medya kullanım oranının ne derece önemli bir boyutta olduğunu açıkça göstermektedir.

Kişilerin günlerinin 5’te birini bu platformlarda harcamaları markaları da bu platformlarda olmaya zorlamış, zamanla bu platformlar için profesyonel iletişim stratejileri oluşturmalarını sağlamıştır. Çünkü marka sadakatini sağlamak için hedef kitle ile sürekli iletişim halinde olmak gerekmektedir, sosyal medya platformları ise hedef kitlenin en çok vakit harcadığı ortamlardan biridir.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasından sonra hayatımızdaki önemi daha da artan sosyal medya yönetim faaliyetleri, marka için birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydaların başında markanın ulaşılabilir olması gelmektedir ki bu nokta hedef kitle için çok önemlidir. Marka ya da ürünle ilgili aklına takılan bir soru olduğunda; fiyat öğrenmek istediğinde; öneri ya da şikayet bildirmek istediğinde sosyal medya üzerinden markalarla iletişime geçmek isteyebilmektedir. Çünkü bu işlem en kolay olanıdır, en hızlı sürede yanıt alınandır. Telefonda sıra beklemek, mağazaya gitmek gibi külfetli işlemler yoktur. Zaten o an vakit geçirmekte olduğu sosyal medya üzerinden markaya ulaşıp sonuca ulaşır.

Markaya ulaştıktan sonraki sürecin doğru yönetilmesi de çok önemlidir. Zira mesaj atan kişinin alacak olduğu yanıt, markaya olan tutumunu da derinden etkileyecektir. Kişi sinirlenmiş, çözümsüz kalmış, mağdur olmuş olabileceği için markayı kötüleyen bir yorumda bulunabilir. Bu gibi durumlarda mutlaka bir cevap verilmesi gerekeceği gibi bu cevabın aynı zamanda yapıcı bir nitelikte olması gerekmektedir. Bu noktada markanın sosyal hesaplarını yöneten kişinin kriz yönetimi yapabiliyor olması hayati önem taşımaktadır.

Etkin bir sosyal medya yönetimi aynı zamanda markanın online itibarının da yönetilmesi anlamına gelmektedir. Artan rekabet ortamında rakiplerden sosyal medya gibi trafiğin yoğun olduğu bir alanda geri kalmak hedef kitle nezdinde markayı bir adım geriye atacaktır. Çünkü rakiplere bu ortamda ulaşabilen hedef kitle söz konusu markaya ulaşamadığında çözümsüz kalmış olabileceği için tercihini diğer markalardan yana kullanacaktır. Bu durum markanın sosyal platformlarda koruması gereken prestijini de zedeleyecek, müşteri kaybına yol açabilecektir.

Sosyal medya yönetimi aynı zamanda hedef kitle üzerinde yakın ve anlık nabız takibini de sağlayacaktır. Özellikle yeni piyasaya sürülen bir ürünün bilinirliğini destekleme ya da ürünle ilgili hedef kitlenin ne düşündüğünü tespit etme gibi amaçlara kısa sürede yanıt verecektir. Tabii, bu sonuçları elde edebilmek için sosyal medya yönetim stratejilerinin bu amaçlara yönelik oluşturulması, uygulanması gerekmektedir.

Etkin bir sosyal medya yönetimi ile markaları bekleyen bir diğer ve belki de en önemli sonuç ise markanın yeni müşteriler kazanacak olmasıdır. Belirli periyotlarda, hedef kitlenin üründe en çok dikkatini çeken konular gibi amaca yönelik yapılan içerik paylaşımları ile bu kişilerin zihinlerinde oluşan soru işaretleri giderilebilecek; bir özelliğin markanın ürününde de olduğunu bilmediği için rakipleri tercih eden hedef kitlenin dikkati çekilebilecektir.

Bir kişi sosyal platformlarda olmayı gerekli görmeyip reddedebilir, anti bir tutum sergileyebilir. Fakat bu durum markalar için geçerli olmadığı gibi markaların sosyal platformlarda sadece bulunması da yeterli değildir. Çünkü günümüz dünyasında akıllı teknolojilerin hayatımızın her alanında olması sosyal medyayla iç içe geçmiş hayatları da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla markaların sosyal platformları etkin ve kendilerine özel oluşturulmuş stratejiler doğrultusunda profesyonel bir şekilde kullanması bir tercih değil, zorunluluktur.